Завдання на час карантину

Домашнє завдання на час карантину 27.04-11.05

для учнів 2-9 класів

2-Б,В

PB: p.78( слова записати в словник),p.82-83

                                                          WB: p.78-79, p.81-83,

                                                                       3-А,Б

PB: p.168ex.1,p.171ex.1 ( вивчити слова),p.170ex.5( письмово),  p.172ex.3( письмово,але спершу прочитати текст на p.171ex.2 ),
WB: p.93-96

                                                                        4-А,B

PB: p.166ex.2, p.168ex.5( письмово) , p.175,p.179-180(вивчити неправильні дієслова)

WB: p.117-120

4-Б

SB: p.111(вивчити правило використання Past Continuous (Минулий  тривалий час),    p.114

WB; p.102-103, p.105-106

5-А

PB: p.167 ( вивчити вживання англійських прийменників місця  in, on і at ),

p.197 (вивчити правило використання Present Perfect Tense (Теперішній доконаний час), p.198ex.2, p.199ex.4(письмово).

9-В

PB: p.201, p.210-213ex.1-4 ( письмово)

Домашнє завдання на час карантину 30.03-24.04

                                для учнів 2-9 класів

2-Б,В

PB: p.68, p.70( слова записати в словник), p.74

WB: p.65, p.67, p.68-72, p.74, p.76-77

3-А,Б

PB: p.153( розібрати вживання to be going to в англійській мові)
p.155,161(розібрати ступені порівняння прикметників)

WB: p.82-92

4-А,B

PB: p.148, p.160-161, p.163

WB; p.103-104, p.107, p.109-110


4-Б

SB: p.92(вивчити слова), p.93-94( should/could/can), p.100-101, p.104(вивчити слова), p.105(розібрати особові займеники)

WB; p.86-87, p.90-91, p.96, p.97

5-А

PB: p.156ex.4, p.159ex.1, p.163ex.3, p.167ex.2, p.168ex.4-5( письмово)

WB: p.85-87

 9-В

PB: p.182ex.2a,b, p.184-185, p.191-194


Завдання на час Карантину

Домашнє завдання на час карантину 12.03-27.03

для учнів 2-9 класів

2-Б,В

в підр.: р. 62 PB вивчити слова,в зош.: р. 65WB; намалювати свійську тварину і написати 4-5 речень про неї.

3-А

p.83-84 еx.1-4WB, р.85-87 WB, р.150еx.3b(прочитати текст і перекласти) PB, р.152еx.1 ( незнайомі слова записати у словник) PB.

3-Б

р.83-84 еx.1-4WB, р.85-87 WB, р.150еx.3b(прочитати текст і перекласти) PB, р.152еx.1 ( незнайомі слова записати у словник) PB.

4-А

PB-102WB, р.134,137еx.1(вив.слова)PB, р.140еx.3(письмово) PB,р.144еx.3( прочитати текст) PB

4-Б

р.83-84WB, р.90 еx.1(прочитати текст і перекласти), еx.3(вив.слова),еx.4 PB

4-В

р.99-102WB, р.134,137еx.1(вив.слова)PB

5-А

р.144еx.1, р.151еx.2, р.152еx.2(письмово) PB, р.72 еx.1-4WB,

9-В

р.167еx.2 (письмово)PB, р.-168 еx.1-2(письмово)PB, р.175-177 PB